Tysk branschförening skickar appell till minister

Foto: Scott Graham, Unsplash

Den tyska branschföreningen ZVO, Zentralverband Oberflächentechnik, har skickat ett brev till förbundsministern för näringsliv och miljö där den svåra situationen som de höga elpriserna innebär för ytbehandlingsbranschen lyfts fram. Föreningen menar att den nuvarande situationen hotar existensen av den energiintensiva ytbehandlingsindustrin. De nuvarande och förväntade elpriserna är enligt branschföreningen inte längre acceptabla och redan nu har företag lagts ner på grund av att produktionen inte längre var lönsam. I brevet vädjar ZVO om skyndsamma åtgärder. Föreningen uppmanar också sina medlemmar att skriva egna liknade brev till berörda ministrar.