Utbildning i rostskydd 12–13 april i Stockholm

Foto: Piro/Pixabay

Den 12–13 april ordnar Ytskyddsakademien kursen Rostskydd Metall i Stockholm. Under pandemiåren har utbildningen genomförts på distans, men denna gång sker det fysiskt. Den är framtagen för att beställare, konsulter, entreprenörer, färgtekniker, med flera skall kunna fördjupa sig i kunskap gällande rostskyddsmålning vilket innebär ökad livslängd på befintliga konstruktioner i metall. Kursen är lämplig för de som arbetar med eller beställer rostskyddsmålning av utrustningar och konstruktioner. Huvudlärare är Kurt Fredrikson och Tommy Thörn, båda från Ytskyddsakademien. Därutöver kommer även andra experter såsom Charlotte Persson, Afry och Andreas Vestre, Inspection Works att medverka under dagarna.