Utvärdering av trevärd förkromning

Den amerikanska tidskriften Products Finishing beskrev i marsutgåvan resultat av en studie av olika processer för dekorativ förkromning. Förkromning i sexvärda bad jämfördes med trevärda processer baserade på klorider och på sulfater. Studien, som utfördes av United States Council for Automotive Research (USCAR), bedömde att skikt från kloridbaserade elektrolyter är ett bättre alternativ än att använda sulfatbaserade bad. Det var primärt två faktorer som lyftes fram till kloridelektrolyternas fördel. Det ena är bättre korrosionsegenskaper i miljöer med högre kloridhalter. Det visade sig bland annat i Russian Mud Test (ASTM B 995). En annan viktig aspekt var kulörstabilitet. Skikt från sulfatbaserade bad blir mörkare med tiden. Det gör att det blir en tydlig skillnad i utseende mellan detaljer som byts ut på en några år gammal bil jämfört med de som sitter kvar sedan bilen var ny. I den samfattande utvärderingen som behandlade både process- och skiktegenskaper hamnade sexvärda processer högst med 83 poäng medan klorid och sulfat fick 78 poäng respektive 69 poäng. Inga andra miljörelaterade faktorer på processen än behandling av spillvatten ingick dock i bedömningen.