Välj rätt målningspistol online

Alla målerier kan vidareutveckla sin produktion – även om den fungerar bra idag. Genom att välja rätt utrustning kan du förbättra målningsresultatet ytterligare, spara färg och tryckluft och även få en bättre arbetsmiljö. Det svåra är just att göra de rätta valen utan att behöva provspruta med alla olika kombinationer av pistol, färgmunstycke, luftmunstycke på just det material som ska målas.

Ecco Finishing i Skara, med över 80 års erfarenhet från sprutmålning, har tagit fasta på denna utmaning och har nu samlat sina erfarenheter i en digital produktbyggare. Den första digitala produktbyggaren är gjord för att hjälpa måleriet att välja exakt rätt automatpistol för
lågtrycksmålning.

– Vi valde att skapa vår första pistolbyggare för just automatpistoler och lågtrycksmålning eftersom det är just inom detta område som kraven på den målade ytan är tuffast från kunderna, säger Martin Starck som är teknikchef på Ecco Finishing. Kunden börjar med att ange vilket material som ska målas – det kan vara t.ex. glas, läder, keramik eller metall. Sedan anges om man använder robot eller har en fast installation och sedan fortsätter man stegvis och fyller i alla sina förutsättningar.

Steg 1 av den digitala pistolbyggaren, som lanserade i april 2018, utmynnar i en rekommendation av vilken pistolmodell från Ecco som lämpar sig bäst för just dina egenskaper. Nu har Ecco fortsatt att vidareutveckla det digitala hjälpmedlet, och i det nya steg 2 fortsätter kundanpassningen att göras ännu djupare genom att både flöde, färgviskositet och luftmunstycke anges. När användaren har klickat sig igenom alla steg i produktbyggaren så utmynnar det i en komplett specifikation av den automatpistol som passar bäst för kundens måleri. Produktbyggaren finns att prova på www.eccofinishing.com.