Vit fortfarande den mest populära kulören

Som vanligt publicerar olika färgtillverkare statistik på valet av kulör på nya bilar. Rapporterna täcker olika världsdelar men också en samanställning globalt. Vit håller fortfarande första platsen både globalt och i Europa enligt rapporter från både Axalta och Basf. Svart, grått och silver intar också topplatser i statistiken. Det betyder att kromatiska färger pryder endast en liten andel av de karosser som lackerades 2018. Grovt gäller att 20 % av bilarna har kromatiska färger med dominans av blått och rött. De fullständiga rapporterna finns tillgängliga på företagens hemsidor basf.com respektive axalta.se.

Statistiken från Basf till vänster respektive Axalta till höger.