Vattenburen fönsterfärg håller inte måttet

Foto: 
Wolfgang Rottmann, Unsplash

Målarnas Facktidning har rapporterat att Auktorisationsnämnd Fönster menar att dagens vattenburna färgsystem för fönster inte håller måttet. Enligt nämnden är det grundfärgen som är det största problemet eftersom den inte tränger in i träet och inte ger tillräckligt skydd. Andra aktörer inom branschen delar inte nämndens bedömning. Auktorisationsnämnd Fönster har nu lyft frågan till Sveff, Sveriges Färg- och Limföretagare samt SMKF, Sveriges Målerikonsulters Förening.