Vilokan arbetar för hållbarhet på VCE

Vilokan har tagit fram ett reningsverk till Volvo Construction Equipment i Eskilstuna, ett system som hanterar skärvätskor, tvättvätskor och ridåvatten från måleriet. Det är en uppgradering av en befintlig anläggning som Vilokan installerade år 2010.

– Vi har ett mycket nära samarbete med kommunen och har full kontroll över våra flöden av vätskor både in och ut ur fabriken. Vi jobbar också med slutna system, closed loops. Vårt renade vatten har blivit mycket efterfrågat i produktionen eftersom det har visat sig att det förebygger rostproblem. Ett exempel där återvinning även leder till förädling, berättar Danne Lundgren på Volvo Construction Equipment.

– Det nuvarande reningsverket med två indunstare installerades i början av 2010-talet. Ett nytt miljöföreläggande krävde nya lösningar. Men innan de stora renoveringarna och ombyggnaderna kunde börja gjordes ett omfattande analysarbete.

– Det tekniska kunnandet hos Vilokan är mycket stort, men lika viktig är deras förmåga att sätta sig in i vår verksamhet. De har alltid varit mycket engagerade och har haft en

lösningsfokuserad attityd. Jag har alltid känt ett stort stöd från Vilokan och en tjänstvillighet som jag uppskattar, fortsätter Danne Lundgren.

På frågan om hur lång livslängd reningsverket har menar Danne Lundgren att det inte går att svara på. Systemet utvecklas hela tiden och gammal utrustning får nytt liv till exempel med nya frekvensstyrningar. Komponenter och system utvecklas, ersätts och förädlas.

– På Volvo var vi tidigt ute med att hantera processvatten i slutna system tillsammans

med Vilokan Recycling Tech. Och vi slutade aldrig att utveckla lösningarna. Jag letar fortfarande dagligen efter sätt att optimera ytterligare. Vilokan är en utmärkt partner i det arbetet. Just nu jobbar vi på att hitta den perfekta sekvensen för vilka vätskor vi renar i vilken ordning och hur det kan förlänga intervallerna innan systemet behöver rengöras. Det finns alltid något att utforska, konstaterar Danne Lundgren.