Volvo Cars bygger nytt måleri

Torslandafabriken

Under nästa år kommer Volvo Cars att påbörja bygget av ett nytt måleri i Torslanda-fabriken. Det är Volvo Cars största fabrik, där det förra året byggdes 291 000 bilar. Investeringen uppgår till flera miljarder kronor och visar att fabriken även i fortsättningen kommer att ha stor betydelse och vara konkurrenskraftig.

– Vi har identifierat måleriet som ett område där vi kan uppnå betydande minskningar av energianvändningen och utsläppen, säger Javier Varela, Senior Vice President M&L.

Volvo räknar med att investeringen ska minska energianvänd- ningen och utsläppen med minst en tredjedel. Detta stämmer med företagets ambition att ha klimatneutral global tillverk- ningsverksamhet år 2025 och följer solpanelinstallationen 2018 vid företagets Gent-fabrik. Motorfabriken i Skövde är den första klimatneutrala Volvoanläggningen.