Ytbehandling för 3D-printade detaljer

Additiv tillverkning eller 3D-printing, som det också kallas, har revolutionerat sättet att designa, producera och använda en mängd komponenter. Olika material kan användas som till exempel metall och plast. Det italienska företaget Kolzer har utvecklat utrustning för metallbeläggning med hjälp av PVD på detaljer tillverkade med 3D-printing. Det är tunna skikt i nanoskala som knappast påverkar toleranserna. Ytbehandlingen kan bland annat minska påverkan från slitage och friktion samt förbättra tåligheten mot olika kemikalier. Förbehandlingen är nyckeln till att lyckas. Metaller är lättare att hantera än plaster eftersom plaster är mer porösa och kräver längre tid för rengöring och förberedelser i vakuumkammaren.