Elmia bygger ut

Kommunfullmäktige i Jönköping har gett klartecken för Elmias planerade utveckling av anläggningen. Nästa höst sätts spaden i marken och 2021 väntas den nya utställ- ningshallen på 10 000 kvadratmeter stå klar.

– Ett väldigt glädjande och viktigt besked som innebär stora möjligheter, framför allt för våra kunder. Nu får vi möjlighet att ta våra befintliga mässor till en ny nivå, samtidigt som det skapar förutsättningar för nya affärer, säger Lotta Frenssen, vd på Elmia.

Planerna på en ny utställningshall har funnits ett tag, men det var först nyligen som Jönköpings kom- munfullmäktige fattade beslutet gällande en omfat- tande fastighetshetsutveckling av Elmias anläggning för närmare en halv miljard kronor. Därmed står det klart att Elmia ska bygga en ny utställningshall, tillsammans med tillagningskök, nya mässtråk och förråd. I projektet ingår även att rusta upp befintliga ytor. Projekteringen är redan påbörjad och enligt den nuvarande tidsplanen ska byggnationen börja under höste 2019. Bygget sker sedan i etapper och förhoppningen är att den nya utställningshallen ska stå klar till Elmias 60-årsfirande 2021.

Skiss över hur en eventuell loungemiljö kan se ut efter utbyggnaden.