Bearbetning med elektrolys av 3D-printade föremål

Med 3D-printing kan man tillverka komplicerade produkter i en enda process. Men produktiviteten hämmas av att man ofta behöver använda manuella metoder för att ta bort stödstrukturer och kvarvarande pulver. På Mittuniversitetet drivs projekt som syftar till att ta fram och utvärdera metoder för efterbearbetning. En ny metod bygger på att med hjälp av elektrolys ta bort oönskat material. Lars-Erik Rännar leder det treåriga projektet Ampere, som är ett företagsdrivet initiativ. Budgeten är på närmare tio miljoner varav Vinnova står för halva kostnaden.