Säkrare hantering av farliga ämnen med Kemihjälpen

Under 2018 och 2019 genomför Europeiska Arbetsmiljöbyrån en kampanj som heter ”Friska arbetsplatser för att förbättra kemikaliehanteringen på arbetsplatser inom EU”. Fokus ligger på att höja medvetenheten om de risker som kemikalier medför på många arbetsplatser inom EU och främja en företagskultur där man jobbar aktivt med att minska riskerna. I Sverige har Prevent tagit fram Kemihjälpen för att underlätta för företagen att komma igång med en säkrare hantering av farliga ämnen.

– Som kampanjpartner i Sverige vill vi hjälpa företagen att komma igång med och förbättra kemikaliehanteringen. Därför har vi tagit fram Kemihjälpen som innehåller tips och checklistor om säker kemikaliehantering. Kemihjälpen innehåller också ett quiz, säger projektledare Amanda Wolgast på Prevent.

I projektet ingår även en tävling, Good Practice Awards, som ska lyfta fram goda exempel där företag hanterar kemikalier på ett bra sätt. Det vinnande bidraget uppmärksammas i Prevents och arbetsmarknadens parters kanaler och får även presentera sitt bidrag under eventet Gilla Jobbet 24 oktober 2019. Vinnarna har dessutom möjlighet att gå vidare till EU nivå och delta vid den stora prisceremonin i Bilbao.