Mattade bilder på målade ytor

Audi använder en ny process för att utforma delvis mattade ytor på målade områden. Detta gör det möjligt att visa bokstäver, logotyper eller foton med pixelnoggrannhet och nötningsbeständighet. I det första steget i processen limmas en stencil av tunn plastfilm på den redan målade komponenten. Ett speciellt system sprutar komponenten under vakuum med fint pulver av krossat glas. Den översta klarlacken avlägsnas därigenom av några tusendelar av en millimeter samtidigt som den smälts lätt. Denna skillnad i ytstruktur gör motivet tydligt efter att mallen har tagits bort. Med specialutgåvan # 2 av Audi Q2 använder biltillverkaren för första gången den nya färgprocessen i massproduktion.