Fängelsedom för miljöbrott

Ägaren till den ytbehandlingsverkstad utanför Jönköping som gick i konkurs och lades ner 2016 har dömts till fängelse i ett och ett halvt år för grovt miljöbrott.

Anledningen var att stora mängder kemikalier förvarades i den nedlagda fabriken på ett sätt som bedömdes utgöra en stor risk. Den nu dömde mannen, som är i 75-års åldern, medgav att kemikalierna förvarats felaktigt av oaktsamhet. Han erkände brott av normalgraden men inte grovt brott som han åtalats för. Åklagaren hade yrkat på att mannen skulle dömas till fängelse i tre år, men Jönköpings tingsrätt valde alltså ett kortare straff med hänsyn till mannens ålder och hälsotillstånd. Mannen dömdes också att betala skadestånd till Naturvårdsverket och Jönköpings kommun på sammanlagt cirka 300 000 kr. Åklagaren Stefan Edwardsson uppger för SVT att detta är det näst längsta fängelsestraff som utdömts för grovt miljöbrott, som han känner till.

Bild: pixabay