Broprodukt får innovationspris i varmförzinkning

Innovationspriset för varmförzinkning år 2020 har av den tyska branschorganisationen Industrieverband Feuerverzinken tilldelats företaget Mageba.

Werksbrücke West i Frankfurt, Foto: Institut Feuerverzinken

Mageba har utvecklat och lanserat varmförzinkade produkter för övergång mellan väg och brobana. Övergången kompenserar för deformationer och rörelser hos bron i förhållande till vägen. Vid installation är endast en liten del av dessa komplexa stålkonstruktioner synliga för trafikanterna. Den vanligaste orsaken till fel vid dessa övergångar är korrosion, som medför dyrt underhåll och också störningar i trafiken.

Montering av en varmförzinkad broövergång på en betongbro.

Användningen av varmförzinkning som en hållbar, robust korrosionsskyddslösning var uppenbar, men samtidigt en teknisk utmaning. Mageba har utförligt anpassat designen med avseende på varmförzinkning och användbarhet. De varmförzinkade övergångarna används redan, till exempel vid Werksbrücke West i Frankfurt. Mot bakgrund av ett stort behov av utbytesfilövergångar de närmaste åren har Mageba skapat en innovation med varmförzinkning som ger ett hållbart bidrag till att minska underhållsåtgärder och underhållskostnader på brokonstruktioner.