Lagförslag om förbud mot PFAS

Årligen hamnar 75 000 ton av de mycket svårnedbrytbara kemikalierna PFAS i miljön i Europa. I det lagförslag som nyligen offentliggjordes föreslår Kemikalieinspektionen och myndigheter i fyra andra länder att all tillverkning och försäljning av PFAS förbjuds inom EU. Om PFAS inte begränsas så kommer de årliga utsläppen i stället att öka.

– Det här är ett historiskt omfattande lagförslag, Det handlar om mer än 10 000 ämnen som används brett i samhället och där många är bevisat skadliga för både människor och miljö. När förslaget går igenom kommer det leda till att de här utsläppen upphör, säger Kemikalieinspektionens generaldirektör Per Ängquist i ett pressmeddelande.

PFAS är en grupp syntetiskt framställda kemikalier som inte bryts ned i miljön och kan leda till hälsoproblem. I Sverige har PFAS-problematiken uppmärksammats främst på grund av utsläpp från användningen av brandskum vilket lett till förorening av dricksvatten runt om i landet.

Som en del av det flera år långa arbetet med att ta fram lagförslaget har omfattande kartläggningar gjorts av hur mycket PFAS som tillverkas och säljs och vilka de största utsläppssektorerna är. I EU uppskattas utsläppen till miljön ligga på 75 000 ton per år och utifrån de konsumtionsmönster som finns så beräknas de öka över tid om inget görs. I beräkningarna ingår inte utsläppen som sker i avfallsledet, vilket innebär att utsläppen till miljön sannolikt är väsentligt högre.

Det förslag som nu lagts fram innebär att majoriteten av tillämpningar får en övergångsperiod av 18 månader. Vissa användningsområden får tidsbegränsade undantag, eftersom det handlar om till exempel skyddskläder och produkter inom medicinteknik, där PFAS fyller en viktig funktion och det i nuläget inte finns några alternativ att använda. 

Kemikalieinspektionen beräknar att begränsningsförslaget kan träda i kraft tidigast 2025.