Schlötter ny samarbetspartner till Polestar

Bild: Polestar

Polestar 0-projektet lanserades 2021 med det ambitiösa målet att eliminera alla CO₂-källor genom hela försörjningskedjan, från råvaruutvinning, material- och fordonstillverkning till leverans och uttjänt livslängd, utan att förlita sig på klimatkompensation. Målet med en helt klimatneutral bil ska vara uppfyllt år 2030.

– Våra nya partners kommer att hjälpa till att utveckla lösningar som ännu inte existerar och de tar sig an utmaningen att finna ny teknik. De kommande fem åren kommer att vara avgörande och vi behöver partners som är engagerade i Projekt Polestar 0 för att det ska lyckas. Vi kommer också att se ringar på vattnet i andra industrier när vi adresserar utmaningarna inom bilbranschen med innovation och utvecklar klimatneutrala leveranskedjor inom många olika industrier, säger Hans Pehrson, som leder Projekt Polestar 0, i ett tidigare pressmeddelande.

En av dessa samarbetspartners är leverantören av anläggningar och specialkemi för ytbehandling, Schlötter. För Polestar 0-projektet kommer Schlötter att fokusera på att fånga upp och visualisera alla utsläpp av växthusgaser som är associerade med den befintliga försörjningskedjan, uttjänta ytbehandlingskemikalier, samt processer inom elektronik och korrosionsskydd.