Omfattande marksanering i Varberg

I kvarteret Renen 13 i Varberg har nyligen ett omfattande saneringsprojekt påbörjats. På fastigheten har industriell verksamhet pågått i långt över 100 år. Under 1900-talets första halva bedrevs textilindustri och därefter har olika mekaniska företag verkat på fastigheten. Under den tiden har klorerade lösningsmedel används vid ytbehandling och tvättning av gods vilket har gjort att höga halter av lösningsmedlen finns i marken. Saneringen utförs av Veolia Water Technologies. De använder en metod som kallas termisk sanering vilket innebär att marken värms upp och föroreningarna bildar gas. Den samlas in och renas med hjälp av en kolfilteranläggning. Arbetet beräknas pågå till sommaren 2020 och beräknas kosta närmare 150 miljoner kronor. Arbetet finansieras av Naturvårdsverket.