Teknos förvärvar parkettprodukter från Kiilto

Teknos förvärvar produkter för parkettgolv från Kiilto. Produktsortimentet består av primers, 1-komponent- och 2-komponentlacker och fyllnadsmedel. Genom förvärvet får Teknos recept, handelsnamn, kundkontakter och know-how. Överföringen av försäljning och logistik kommer att äga rum den 1 november 2018 och överföringen av produktionen planeras ske tidigt 2019. Kiiltos parkettverksamhet täcker marknaderna i Finland, Sverige, Lettland, Litauen, Estland, Polen, Ryssland, Vitryssland och Ukraina med ett omfattande nätverk av kunder. Kunderna är främst parkettpersonal. Produkterna är tillgängliga via distributionsnät eller direktförsäljning. Teknos har en stark ställning i alla länder genom egna försäljningskontor. Kiilto Oy grundades 1919 och är en finsk, familjeägd producent av kemiska industriprodukter för bygg och industri. Avyttringen är en del av strategin att fokusera på andra produktsegment.