Varmförzinkade skyddsräcken Svanenmärks

Smekab Citylife blir först i Norden med miljömärkta stålräcken och staket för offentliga miljöer.

– Det är första gången vi Svanenmärker stålräcken och staket, säger Josephine Jansson, rådgivare på Miljömärkning Sverige AB som ansvarar för Svanenmärkningen.

Svanen är Nordens officiella miljömärkning och en av de mest kända miljömärkningarna i landet. Hela 97 procent av svenskarna känner till Svanen som genom åren certifierat allt från byggnader till fondbolag. Sedan starten för cirka 30 år sedan har Svanen certifierat cirka 10 000 produkter och tjänster.

– Vi är en så kallad typ 1-miljömärkning, vilket innebär att vi är en oberoende tredje part som granskar all dokumentation och även gör besök på plats, säger Josephine Jansson.

Dessa faktorer var viktiga för Smekab Citylife som sedan länge arbetat med att minska sin miljöpåverkan. 2017 tog företaget fram en detaljerad hållbarhetsstrategi för att knyta ihop de olika ledningssystemen.

– Vi beslutade bland annat att 50 procent av vår försäljning skulle uppfylla hållbarhetskrav enligt något vedertaget system, och att det skulle vara en oberoende tredjepartscertifiering, berättar Mats Alexandersson, kvalitets- och miljöchef på Smekab Citylife.

Valde Svanen

Då visste han inte vilken miljömärkning det skulle bli, men efter en marknadsanalys föll valet på Svanen. 

– Det är ett oberoende system som staten står bakom, som tar hänsyn till hela livscykeln, från material och produktion till avvikelser och reklamationshantering, säger Mats Alexandersson.

Produkterna som valdes för certifieringen var de ursprungliga räckena framtagna på 70-talet. Totalt handlar det om sju olika produkter som svarar för cirka 10 procent av företagets försäljning.

– Det är enklare att välja en produkt som är relativt mogen och inte förändras så mycket eftersom Svanen ställer krav på att alla eventuella förändringar i produkten måste redovisas.

Egen ytbehandling

Arbetet innebar sedan att specificera allt från material och produktion till emballage och reklamationer. Dokumentationen granskas av Miljömärkning Sverige, som också gör inspektioner på plats.

– Den stora fördelen är att vi har ytbehandling i eget hus. Hade vi kommit som en liten aktör till en stor tillverkare och krävt att de skulle ändra sina utsläppsmängder hade processen blivit mer komplicerad, säger Mats Alexandersson.

En annan fördel är att Smekab Citylife till stor del använder höghållfast stål. Det har gjort att mängden stål som används i produktionen kunnat minskas med hela 1 000 ton per år. Det betyder mindre malm från gruvan, mindre ståltillverkning, färre transporter och så vidare. Det har stor betydelse.

Få material

Josephine Jansson tycker att arbetet gick smidigt och lätt, mycket tack vare att produkterna innehåller så få material.

– Tuffast är kraven på varmförzinkning av stålet, men där blev vi positivt överraskade av att företaget redan tidigare anpassat sig till våra krav.

Nu finns de Svanenmärkta produkterna färdiga för marknaden och Mats Alexandersson hoppas att både entreprenörer och föreskrivande led ska uppmärksamma nytillskottet.

– Vi vill väcka intresse för frågor kring hållbarhet och miljö, och är säkra på att det på sikt kommer att ge oss en konkurrensfördel.

Även Josephine Jansson lovordar initiativet och skulle gärna se att fler tillverkare Svanenmärkte sina produkter. Hon tycker också att man inom offentliga upphandlingar ska kunna ställa krav på Svanen.