Surface Technology

Den 5 till 7 juni 2018 genomförs mässan Surface Technology i Stuttgart. Tidigare genomfördes mässan under…

Jiwe Varmförzinkning blir DOT

Dansk Overflade Teknik, till vardags mest känt som DOT, presenterar en helt ny visuell identitet med…

Effektivare miljöprövning

Regeringskansliet tillsätter en utredning som ska se över miljöprövningen av olika verksamheter. Det är anmälnings- eller tillståndspliktig…